Novosti

CGES i EPCG potpisali Ugovor o agregatu A8 za Hidroelektranu “Perućica”
apr 19, 2024

CGES i EPCG potpisali Ugovor o agregatu A8 za Hidroelektranu “Perućica”

CGES I EPCG potpisali Ugovor o agregatu A8 za Hidroelektranu “Perućica”

Izvršni direktori Crnogorskog elektroprenosnog sistema i Elektroprivrede Crne Gore, Ivan Asanović i Ivan Bulatović, potpisali su danas u Podgorici Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje agregata A8 u HE “Perućica“ na prenosni sistem.

Kako je saopšteno na događaju povodom potpisivanja Ugovora, mašinska hala i razvodno postrojenje HE “Perućica” su izgrađeni za krajnju fazu izgradnje ove hidroelektrane, kojom je predviđen i agregat A8.

Osmi agregat će imati nominalnu snagu od 58.5 MW, čime bi se uvećala instalisana snaga elektrane sa 307 MW na 365.5 MW, a protok elektrane sa 68 m³/s na 81.75 m³/s.

“Priključenje agregata A8 je još jedna potvrda dobre saradnje između EPCG i CGES-a. Veće i efikasnije korišćenje hidropotencijala će nam mnogo značiti u kontekstu zelene energetske tranzicije. Ovo je veliki iskorak u tom smjeru za Crnu Goru u crnogorsku elektroenergetiku“, istakao je izvršni direktor CGES, Ivan Asanović.

"Današnje potpisivanje ugovora predstavlja veoma važan korak u realizaciji ovog značajnog projekta, naročito u dijelu doprinosa valorizaciji zetskog sliva, zajedno sa prevođenjem viška vode iz rijeke Zete u jezera Krupac i Slano. Vjerujemo da ćemo, u naredne dvije godine, moći da imamo agregat A8 na mreži", kazao je izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović.

Agregat A8 će biti priključen na treći cjevovod elektrane, koji je projektovan za propuštanje instalisanog protoka od 3 x 12.75 m³/s za tri agregata A6, A7 i A8. Obim Projekta ugradnje osmog agregata u HE Perućica obuhvata projektovanje, nabavku i ugradnju elektromašinske opreme(turbina, generator, blok transformator, pobuda, zaštite, VN oprema i sl) i izvođenje građevinskih radova na dovodnom i odvodnom sistemu elektrane.Projekat ugradnje agregata A8 će biti realizovan u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW) od koje je dobijena Indikativna ponuda za finansiranje projekta.

Potpisivanje kreditnog aranžmana sa KfW bankom u iznosu do 40 miliona eura, koji uključuje i potrebna sredstava u vezi Projekta ugradnje Agregata A8, očekuje se početkom juna 2024. godine, kada se planira i objavljivanje tendera za projektovanje, nabavku i ugradnju potrebne elektro-mašinske opreme za sami agregat.

CGES - Animacija

YouTube thumbnail