Novosti

Javna konsultacija u vezi sa pravilima za dodjelu prekograničnih kapaciteta na granici Italija-Crna Gora

 

Terna i CGES su pokrenuli javnu konsultaciju na ažurirana pravila za dodjelu prekograničnih kapaciteta na granici Italija-Crna Gora na sajtu SEE CAO (http://seecao.com/news).

Dokumenti stavljeni na konsultaciju su sledeći:

§  Pravila za dugoročnu dodjelu ;

§  Pravila za dnevnu dodjelu.

Pozivamo zainteresovane strane da dostave svoje komentare do 31. jula 2020. godine.