Novosti

Elektroenergetski pokazatelji za jul 2020.
avg 25, 2020

Elektroenergetski pokazatelji za jul 2020.

 

Tokom jula 2020. godine mreža Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) prenijela je ukupno 672,152 GWh električne energije, što je za 24,33% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od toga je direktnim potrošačima (KAP, Toščelik i Željeznička infrastruktura) isporučeno 52,25 GWh, distributivnim potrošačima 200,765 GWh, dok je drugim elektroenergetskim sistemima isporučeno 419,140 GWh.

Kada je u pitanju proizvodnja električne energije u Crnoj Gori, u prenosni sistem je u julu ove godine iz proizvodnih objekata injektirano 247,130 GWh električne energije, od čega je 74,811 GWh, odnosno 30% proizvedeno u hidroelektranama, 18,247 GWh, odnosno 8% je dobijeno iz vjetra, a ostatak je proizveden u termoelektrani.

Služba održavanja CGES-a je u julu, pored tekućeg održavanja, izvršila 3 revizije i 4 remonta opreme u trafostanicama, kao i 8 intervencija. Kada su u pitanju dalekovodi, u julu je obavljeno 7 pregleda i 2 remonta na dalekovodima, kao i 5 hitnih intervencija. Obavljanje navedenih aktivnosti se realizuje sopstvenim resursima, zahvaljujući stručnom i kvalitetnom kadru, kao i savremenoj opremi koju posjeduje naša kompanija.

Crnogorski elektroprenosni sistem AD je privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost od javnog interesa  - prenos električne energije. Elektroprenosni sistem CGES-a čini 1411 km dalekovoda i 25 trafostanica naponskih nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV, ukupne instalisane snage 3,866 MVA, dok se operativno upravljanje vrši iz organizacionog dijela Nacionalni dispečerski centar, korišćenjem najsavremenijh softverskih alata.

 

Image Gallery