Novosti

Aleksandar Mijušković na čelu Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema
jun 04, 2021

Aleksandar Mijušković na čelu Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema

 

Na današnjoj vanrednoj Skupštini akcionara CGES-a, koja je održana u Podgorici, razriješen je dosadašnji saziv Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema na čelu sa predsjednicom tog tijela, Vesnom Bracanović. Akcionari su potvrdili i odluku o imenovanju novih članova Odbora direktora, pa će ubuduće državni kapital u CGES -u predstavljati: Aleksandar Mijušković, dipl.inž.el., Predrag Mijajlović, dipl.inž.el., Orhan Šahmanović, dipl. pravnik i Dušan Kljajić, BSc primijenjenog računarstva. Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ u Odboru CGES-a zastupaće Jelena Matejić, dipl.ecc., a italijansku energetsku kompaniju Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A,     Giovanni  Cerchiarini i Guido Guida.

 

Istog dana održana je konstitutivna sjednica novoizabranog Odbora direktora, na kojoj je odlučeno da funkciju predsjednika Odbora direktora u narednom mandatu obavlja Aleksandar Mijušković, dipl.inž.el., dok je ulogu zamjenika potpredsjednika dobio Giovanni  Cerchiarini.

 

Novi predsjednik Odbora direktora Aleksandar Mijušković istakao je da je izbor za njega velika čast i odgovornost, ali i velika obaveza i za menadžment i sve zaposlene kako bi došli do zajedničkog cilja a to je - savremena, međunarodna elektroenergetska kompanija koja ima za cilj realizaciju kapitalnih projekata koji bi podstakli priliv novih investicija u Crnu Goru.

 

“Uvjeren sam da ćemo svi zajedno u kompaniji, na putu njene razvojne strategije, dati svoj maksimum kako bi smo postali operator prenosnog sistema koji će svojim progresom, a slijedeći najbolju evropsku praksu, obezbijediti u svakom trenutku visok stepen sigurnosti prenosa električne energije do potrošača u Crnoj Gori. To, definitivno i možemo i hoćemo”, rekao je Mijušković, podsjećajući kako je već radio u CGES-u, da poznaje ovu kompaniju i sve njene potencijale.

 

 

Biografija Aleksandra Mijuškovića

 

Aleksandar Mijušković, diplomirani je inženjer elektrotehnike – smjer energetika, sa respektivnim iskustvom od 26 godina u ovoj oblasti. Do sada je obavljao poslove savjetnika izvršnog direktora Kancelarije za koordinisane aukcije u jugoistočnoj Evropi (SEE CAO), koja vrši alokaciju prekograničnih prenosnih kapaciteta između operatora prenosnih sistema (OPS), jugoistočne Evrope, koji su i osnivači kompanije.

 

Do 2019. godine bio je izvršni direktor SEE CAO, a kao nastavak značajne uloge u formiranju ove uspješne regionalne kompanije bio je na brojnim pozicijama, od predsjedavajućeg projektnog tima do izvršnog direktora Projektne kompanije zadužene za osnivanje Kancelarije za koordinisane aukcije u jugoistočnoj Evropi.

 

Od 1995. godine radio je u Nacionalnom dispečerskom centru na brojnim pozicijama od operativnog dispečera do glavnog inženjera za analitiku, energetske obračune i prognoze i stiče bogato iskustvo u upravljanju elektroprenosnim sistemom.

 

Posljednja pozicija koju je pokrivao u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES), do 2012. godine, bila je direktor Sektora za regulatorne, pravne, kadrovske i poslove međunarodne saradnje.

 

Bio je član SEETSO TF (Radna grupa Operatora prenosnih sistema  električne energije     jugoistočne Evrope), član ENTSO-E (Evropska mreža Operatora prenosnih sistema električne energije), Komiteta za tržište i ENTSO-E regionalne grupe za jugoistočnu Evropu kao i član EUROELECTRIC (Evropsko udruženje elektroenergetske industrije), radne grupe za jugoistočnu Evropu.

 

Aleksandar Mijušković bio je jedan od inicijatora projekta povezivanja Crne Gore i Italije podmorskim elektroenergetskim kablom i član pregovaračkog tima sa italijanskim operatorom prenosnog sistema “Terna”.

 

Kao član crnogorske delegacije učestvovao je na sastancima plenarnog podkomiteta i sektorskim sastancima unaprijeđenog stalnog dijaloga između Evropske komisije i Crne Gore o transportnoj, energetskoj, ekološkoj i regionalnoj politici.

 

Ostvario je uspješnu saradnju sa operatorima prenosnih sistema, energetskim kompanijama, Sekretarijatom energetske zajednice, kao i međunarodnim finansijskim institucijama.

 

U dosadašnjoj karijeri, osim navedenog, bio je izlagač po pozivu na brojnim konferencijama i seminarima širom Evrope i partner je Instituta za energetiku za Jugoistočnu Evropu (IENE) iz Atine.

 

 

 

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail