Novosti

USPJEŠNA PREZENTACIJA RADA - DALJINSKI PRISTUP SEKUNDARNIM SISTEMIMA TRAFOSTANICA CGES-A
jun 28, 2021

USPJEŠNA PREZENTACIJA RADA - DALJINSKI PRISTUP SEKUNDARNIM SISTEMIMA TRAFOSTANICA CGES-A

 

Strukovna komora elektro inženjera organizovala je stručni skup pod nazivom”Četvrti dani elektro inženjera IKCG”. Na webinaru učešće je uzeo i naš kolega Mladen Kasalica, dipl.el. inž, koji je kao koautor, imao zapaženu i vrlo uspješnu prezentaciju veoma kvalitetno urađenog rada: DALJINSKI PRISTUP SEKUNDARNIM SISTEMIMA TRAFOSTANICA CGES-A, sa tematikom koja je bila posebno aktuelna tokom trajanja pandemije.Pored inženjera Kasalice, autori rada su još i Ivan Asanović, dipl.el.inž.iz  CGES-a, kao i kolege dr Ivan Strnad i Ivan Višić iz kompanije PRO INTEGRIS iz Splita.

Tema rada je realizacija sistema za daljinski pristup procesnim mrežama i uključenje novih objekata u NDC SCADA sistem, koji se kroz investicioni projekat “NDC114” implementira.

Kada govorimo o benefitima realizacije navedenog sistema, apostrofiraćemo one najznačajnije.To je, prije svega, kontrolisanje mrežnih uređaja i mrežnog saobraćaja i brzo detektovanje i otklanjanje problema u procesnoj mreži.Zatim, standardizacija i pristup procesnim mrežama.Svakako u benefite spada i brža, efikasnija i kvalitetnija analiza pogonskih događaja,kao i agilnije obavljanje redovnih poslova na održavanju sekundarnih sistema. Benefiti podrazumijevaju i bržu i efikasniju reakciju u slučaju kvarova, kao  adekvatnu informatičku zaštitu procesne mreže

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail