Novosti

PRIMJENA NOVE ENTSO-E METODOLOGIJE ZA PORAVNANJE NEŽELJENIH ODSTUPANJA
jun 29, 2021

PRIMJENA NOVE ENTSO-E METODOLOGIJE ZA PORAVNANJE NEŽELJENIH ODSTUPANJA

 

U skladu sa EU Regulativom 2017/2195, od 01. juna 2021. godine, u okviru sinhrone zone “Kontinentalna Evropa”, počela je sa primjenom nova ENTSO-E metodologija za poravnanje neželjenih odstupanja (Financial Settlement ∆f, ACE, RP - FSkar), kojom će se zamijeniti dosadašnji mehanizam obračuna kompenzacionih programa.

Iako ENTSO-e odobrava postupak izuzeća i odstupanja koji podrazumijeva pravo strane koja nije članica EU da ne primjenjuje određenu standardnu obavezu koja proističe iz Okvirnog sporazuma o radu u interkonekciji (Synchronous Area Framework Agreement – SAFA), u ograničenom vremenskom periodu, uzevši u obzir da svi sinhrono povezani operatori prenosnog sistema učestvuju u mehanizmu za nadoknadu neželjenih odstupanja, primjena FSkar metodologije obavezna je za sve operatore prenosnih sistema koji su članice sinhrone oblasti “Kontinentalna Evropa”.

CGES je kroz pripremne aktivnosti stvorio sve neophodne preduslove za implementaciju procesa finansijskog obračuna neželjenih odstupanja.

Primjena FSkar metodologije će uticati na cjelokupan proces količinskog obračuna odstupanja balansno odgovornih subjekata, na proračun cijene odstupanja, troškova, prihoda operatora prenosnog sistema prilikom balansiranja prenosnog sistema, kao i na finansijski obračun i finansijsko poravnanje.

 

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail