Novosti

NA PUTU JOŠ TJEŠNJE SARADNJE CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA I   ELEKTROMREŽE SRBIJE
jun 29, 2021

NA PUTU JOŠ TJEŠNJE SARADNJE CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA I ELEKTROMREŽE SRBIJE

 

Aleksandar Mijušković, predsjednik Odbora direktora CGES-a i članovi Odbora, Predrag Mijajlović i Orhan Šahmanović, bili su domaćini predstavnicima Elektromreže Srbije na čelu sa izvršnom direktoricom, Jelenom Matejić. Ovo je prva zvanična posjeta čelnih ljudi Elektromreže Srbije nakon dužeg vremena kojeg je obilježila pandemija koronavirusa. U delegaciji Elektromreže Srbije bili su i Tamara Crvenica, izvršni direktor za pravne poslove, Kristina Bojović, izvršni direktor za ljudske resurse i Branislav Đukić, korporativni direktor za međunarodne i regulatorne poslove.

Na sastanku su razmijenjena iskustva, sa fokusom na mnoge teme vezano za rad oba operatora prenosnog sistema. Razgovaralo se o regionalnim inicijativama i projektima, kao i unapređenju bilateralne saradnje između CGES-a i EMS-a. Razmatrana su brojna pitanja, sa posebnim akcentom na razvoj tržišta el.energije u Crnoj Gori i Srbiji. U okviru radne posjete, diskusija se vodila i oko daljeg progresa  energetske infrastrukture (Transbalkanski koridor i dr.), kao i oko zajedničkog nastupa od interesa za oba privredna subjekta pred regionalnim tijelima i organizacijama (ENTSO-E, Energy Community itd.).Pored navedenog, bilo je govora i o ranoj, odnosno dobrovoljnoj primjeni evropskih mrežnih kodova i integraciji u pan - evropsko tržište.

Zaključak sa ovog veoma konstruktivnog radnog sastanka je vjerovanje obje strane da postoje svi preduslovi za još tješnju i plodonosniju poslovnu saradnju.

 

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail