Tenderi

Poziv za nadmetanje broj 1-2021
dec 24, 2020 Tenderi

Poziv za nadmetanje broj 1-2021

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za januar, februar i mart 2021.godine.