Poziv za nadmetanje broj 1-2021

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za januar, februar i mart 2021.godine.

 Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, objavljuje poziv za nabavku energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.01.-31.03.2021. godine.

 Predmetna nabavka će se održati 28.12.2020. godine u periodu od 09-11h (CET),  posredstvom Crnogorske berze električne energije (BELEN): http://belen-spot.me/.

 

 Link za preuzimanje poziva

 Link ugovor