Tenderi

Poziv za sklapanje okvirnog ugovora
jan 15, 2020 Tenderi

Poziv za sklapanje okvirnog ugovora

Poziv za sklapanje okvirnog ugovora o kupoprodaji električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu

Poziv za nadmetanje broj 3
nov 15, 2019 Tenderi

Poziv za nadmetanje broj 3

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za januar i februar 2020.godine.

Poziv za nadmetanje broj 2
avg 27, 2019 Tenderi

Poziv za nadmetanje broj 2

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za januar, februar kao  i period 01.04.-30.06.2020.godine.

Poziv za nadmetanje
mar 20, 2019 Tenderi

Poziv za nadmetanje

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period: 01.07.2019 - 31.12.2021.godine

CGES - Animacija

YouTube thumbnail