Novosti

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-A
jun 28, 2021 Novosti

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-A

  Danas je u Podgorici održana 12. redovna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, na čijem su se dnevnom redu našla najznačajnija pitanja iz rada ove kompanije.Jednoglasnom odlukom akcionara usvojeni su finansijski iskazi Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2020. godinu, sa izvještajem revizora, kao i Izvještaj o poslovanju CGES-a…
USPJEŠNA PREZENTACIJA RADA - DALJINSKI PRISTUP SEKUNDARNIM SISTEMIMA TRAFOSTANICA CGES-A
jun 28, 2021 Novosti

USPJEŠNA PREZENTACIJA RADA - DALJINSKI PRISTUP SEKUNDARNIM SISTEMIMA TRAFOSTANICA CGES-A

  Strukovna komora elektro inženjera organizovala je stručni skup pod nazivom”Četvrti dani elektro inženjera IKCG”. Na webinaru učešće je uzeo i naš kolega Mladen Kasalica, dipl.el. inž, koji je kao koautor, imao zapaženu i vrlo uspješnu prezentaciju veoma kvalitetno urađenog rada: DALJINSKI PRISTUP SEKUNDARNIM SISTEMIMA TRAFOSTANICA CGES-A, sa tematikom koja…
POTPISANI NOVI SPORAZUMI O RADU PRENOSNOG SISTEMA SA SVIM SUSJEDNIM         OPERATORIMA
jun 18, 2021 Novosti

POTPISANI NOVI SPORAZUMI O RADU PRENOSNOG SISTEMA SA SVIM SUSJEDNIM OPERATORIMA

  Evropska mreža operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO-E), koordinira aktivnostima operatora prenosnih sistema u zemljama članicama, čiji je cilj obezbjeđenje sigurnosti rada međusobno povezanog elektroenergetskog sistema. Kako bi se na najbolji mogući način iskoristile pogodnosti koje nudi rad u interkonekciji, neophodna je bliska saradnja kompanija članica. Štaviše, snažno povezivanje…
Aleksandar Mijušković na čelu Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema
jun 04, 2021 Novosti

Aleksandar Mijušković na čelu Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema

  Na današnjoj vanrednoj Skupštini akcionara CGES-a, koja je održana u Podgorici, razriješen je dosadašnji saziv Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema na čelu sa predsjednicom tog tijela, Vesnom Bracanović. Akcionari su potvrdili i odluku o imenovanju novih članova Odbora direktora, pa će ubuduće državni kapital u CGES -u predstavljati: Aleksandar…

CGES - Animacija

YouTube thumbnail