Novosti

ZAJEDNIČKA DODJELA PRAVA PRENOSA NA CG I SRB GRANICI
nov 25, 2019 Novosti

ZAJEDNIČKA DODJELA PRAVA PRENOSA NA CG I SRB GRANICI

  Shodno zakonskim obavezama Crnogorskog elektroprenosnog sistema da zajedno sa ostalim operatorima uspostavlja regionalnu saradnju u cilju koordinisane dodjele prekograničnih kapaciteta pod jednakim uslovima na tržišnim principima, počevši od 2020. godine, CGES organizuje zajedničku dodjelu prava na prekogranične kapacitete zajedno sa EMS-om. Način i postupci dodjele raspoloživih prenosnih kapaciteta na…
PRAVILA ZA ALOKACIJU PREKOGRANIČNIH KAPACITETA
nov 14, 2019 Novosti

PRAVILA ZA ALOKACIJU PREKOGRANIČNIH KAPACITETA

  U skladu sa Zakonom o prekograničnoj razmjeni električne energije i gasa, obaveza Crnogorskog elektroprenosnog sistema kao operatora je da uspostavlja regionalnu saradnju u okviru ENTSO-E i promoviše operativne dogovore na regionalnom nivou u cilju koordinisane dodjele prekograničnih kapaciteta pod jednakim uslovima na tržišnim principima. Način i postupci dodjele raspoloživih…
ZNAČAJNO POBOLJŠANA PUTNA INFRASTRUKTURA
nov 03, 2019 Novosti

ZNAČAJNO POBOLJŠANA PUTNA INFRASTRUKTURA

  Izvršni direktor CGES-a, Dragan Kujović sa potpredsjednikom  opštine Nikšić, Draganom Perovićem i najbližim saradnicima, obišli su radove na trasi 400 kV dalekovoda „Lastva - Čevo – Pljevlja“ u Mjesnoj zajednici Trubjela, gdje se nasipaju lokalni putevi. Kako trasa dalekovoda ide i dijelom nikšićke Opštine, predstavnici CGES-a su sa Perovićem…
STUDENTI ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA POSJETILI TS LASTVA
okt 16, 2019 Novosti

STUDENTI ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA POSJETILI TS LASTVA

    Dvadeset šest studenata prve godine specijalističkih studija Elektrotehničkog fakulteta, obišlo je danas trafostanicu „Lastva“ i upoznalo se sa najsavremenijim rješenjima u oblasti visokonaponske opreme. Posjetu je organizovao Crnogorski elektroprenosni sistem, kao dio višegodišnje dobre saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom. Studente sa programa Energetika i Automatika, smjer - Elektroenegetski sistemi,…