Telekomunikacije

“Usluge iznajmljivanja optičkih vlakana...”

Crnogorski elektroprenosni sistem AD (CGES), je shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama („Sl.list Crne Gore“ br. 40/13, 56/13, 02/17) registrovan u Registru operatora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, (Rješenje br.0205-3719/2 od 01.10.2010.), za pružanje usluge iznajmljivanja optičkih vlakana.

CGES pruža veleprodajne usluge operatorskog pristupa, odnosno telekomunikacionim operatorima iznajmljuje optička vlakna i drugu infrastrukturu, kojima u slučaju interesovanja može početi da nudi i usluge prenosa signala putem NGSDH mreže. U slučaju iskazanog interesovanja usluge će početi nuditi i licima koja nijesu telekomunikacioni operatori.

Osnova telekomunikacione mreže je optička mreža realizovana OPGW kablom u tehnološkom izvođenju kao optički kablovi u zemljovodnim užadima vodova visokog napona (OPGW- Optical Fibre in Ground Wire) kao osnovnom prenosnom medijumu i NGSDH (Next Generation Synchronous Digital Hierarchy) sistemima prenosa baziranim na optičkoj transportnoj infrastrukturi. Ukupna dužina optičkog kabla iznosi 857km.

  U tabeli 1 se nalazi spisak svih dionica koje čine optičku mrežu CGES-a :

Red.br.

DIONICE

Tip dionice

Optička Dužina (m)

1.     

TS Podgorica 2 – TS Lastva

400kV OPGW

70915

2.     

TS Lastva – Trebinje (do granice sa BiH)

400kV OPGW

71400

3.     

TS Podgorica 2 – TS Ribarevine

400kV OPGW

91600

4.     

TS Pljevlja 2 – TS Ribarevine

400kV OPGW

59600

5.     

TS Pljevlja 2 – TS Bistrica (granica sa Srbijom)

110kV OPGW

14000

6.     

TS Pljevlja 1 – TS Pljevlja 2

110kV OPGW

3220

7.     

TS Piva – TS Pljevlja 2

220kV OPGW

53700

8.     

TS Podgorica 1 – HE Perućica

220kV OPGW

36730

9.     

TS Nikšić – EPCG Nikšić

POK

3390

10.  

TS Podgorica 2 – TS Cetinje

110kV OPGW

33600

11.  

TS Cetinje – TS Budva

110kV OPGW

12390

12.  

TS Budva – TS Lastva

110kV OPGW

7000

13.  

TS Lastva – TS Tivat

110kV OPGW

14000

14.  

TS Tivat – TS Herceg Novi

110kV OPGW

21860

15.  

TS Podgorica 2 – TS Virpazar

110kV OPGW

31580

16.  

NDC – Upravna zgrada

POK

1000

17.  

TS Podgorica 1 – TS Podgorica 2

110kV OPGW

6360

18.  

TS Podgorica 2 – TS Podgorica 4

110kV OPGW

3970

19.  

NDC – TS Podgorica 4

POK

2000

20.  

TS Podgorica 2 – TS Podgorica 5

110kV OPGW

12150

21.  

TS Podgorica 2 – Tirana (granica sa Albanijom)

400kV OPGW

29000

22.  

HE Perućica – TS Nikšić

110kV OPGW

13640

23.  

TS Andrijevica – TS Berane

110kV OPGW

19200

24.  

TS Berane – TS Ribarevine

110kV OPGW

22500

25.  

TS Ribarevine – TS Mojkovac

110kV OPGW

15290

26.  

TS Virpazar – TS Bar

110kV OPGW

17140

27.  

TS Podgorica 1 – TS Danilovgrad

110kV OPGW

18600

28.  

TS Bar – VE Možura

110kV OPGW

19890

29.  

VE Možura – TS Ulcinj

110kV OPGW

5870

30.  

TS Podgorica 1 – TS Podgorica 3

110kV OPGW

4560

31.  

TS Ribarevine – Kosovo (do granice)

400kV OPGW

58000

32.  

TS Podgorica 1 – Upravna zgrada CGES

POK

3880

33.  

TS Podgorica 3 – TS Podgorica 5

POK

3880

34.  

TS Nikšić – TS Kličevo

POK

3870

35.  

TS Kličevo – TS Brezna

110kV OPGW

33420

36.  

TS Brezna – VE Krnovo

110kV OPGW

21540

37.  

TS Tivat – TS Kotor

110kV OPGW

6600

38.  

TS Vilusi – Ilino Brdo

POK

4121

39.  

TS Podgorica 1 – TS Podgorica 4

110kV OPGW/POK

5822

Tabela 1 – Spisak dionica optičke mreže CGES-a


Optička mreža je usaglašena sa razvojem mreža prenosa u susjednim elektroprivredama. Kapacitet OPGW kabla u mreži je 48 optičkih vlakana.   Primijenjeni OPGW kablovi imaju dva tipa vlakana, 24 vlakna su tipa ITU-T G.652D SMF, a drugih 24 vlakna su tipa ITU-T G.655C NZDSF. U pravcima Andrijevica – Berane i Pljevlja 1 – Pljevlja 2, korišćen je kabl sa 24 optička vlakna, ali mješovite strukture koja uključuje oba tipa korišćenih vlakana. Na dionicama Podgorica 4 – NDC i Podgorica 2 – Tirana (granica sa Albanijom) korišćen je kabl sa 96 optičkih vlakana, takođe mješovite strukture.

Korišćenjem optike CGES je povezan sa elektroprivredama Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine i Albanije.

Fizička struktura optičke mreže CGES-a prikazana je na slici 1 :

Opticka mrezaSlika 1 – Optička mreža CGES-a

 

Crnogorski elektroprenosni sistem AD (CGES), je shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama („Sl.list Crne Gore“ br. 40/13, 56/13, 02/17) registrovan u Registru operatora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, (Rješenje br.0205-5479/2 od 30.07.2019.), za pružanje usluge zakupa elektronske komunikacione infrastrukture.

CGES nudi predmetnu uslugu zainteresovanim operatorima u slučajevima ako postoje tehnički uslovi i raspoloživi slobodni kapaciteti za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i ako zajedničko korišćenje ne izaziva smetnje u radu i korišćenju te infrastrukture. Usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture podrazumijeva obezbjeđenje naizmjeničnog napajanja 220 AC. CGES može obezbijediti napajanje sa kućnog transformatora, kao za ostale potrošače u trafostanici. Opremu za besprekidno napajanje obezbjeđuje zakupac.

 

Cjenovnik za zakup optičke infrastrukture.pdf  

 

Opšti uslovi pružanja usluga u javnoj EK mreži.pdf