Aukcije kapaciteta

Dnevne aukcije za dodjelu prenosnih kapaciteta za novembar 2020 - RS-ME
nov 23, 2020 Aukcije kapaciteta

Dnevne aukcije za dodjelu prenosnih kapaciteta za novembar 2020 - RS-ME

Dnevne aukcije za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za novembar 2020. godine.

Rezultati za novembar