Aukcije kapaciteta

Dnevne aukcije za dodjelu prenosnih kapaciteta za februar 2021 - RS-ME

Dnevne aukcije za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za februar 2021. godine.

Rezultati za februar 2021