Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za decembar 2019
nov 13, 2019 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za decembar 2019

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za decembar 2019. biće održana 18.11.2019.

CGES - Animacija

YouTube thumbnail