Organizaciona šema

Organizaciona šema CGES-a ima piramidalnu strukturu koja je prikazana na slici ispod: