Novosti o koridoru

Radovi na električnom koridoru u Crnoj Gori beleže napredak uprkos situaciji sa COVID-19

Uprkos preprekama izazvanim pandemijom COVID-19, projekat „Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) - Dionica u Crnoj Gori - II dio“ bilježi značajan napredak. Uvedene su mjere bezbjednosti koje se sprovede na svim lokacijama na kojima se izvode radovi, od početka pandemije. Zamjena opreme u trafostanicama Mojkovac, Bar, Ulcinj i Herceg Novi, sprovođena…

Radna posjeta trafostanici u Herceg Novom

  Predstavnici Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), Njemačke razvojne banke (KfW), Konzorcijuma „Simens-Elnos” i Konsultanta projekta - Tractabel-SEEC, obišli su radove na trafostanici u Herceg Novom koji će, građanima i privredi, obezbijediti kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom. Trafostanica u Herceg Novom samo je jedna od 15 lokacija – trafostanica širom Crne Gore…

CGES potpisao Ugovor o otkupu infrastrukture za priključenje VE „ Krnovo“ na prenosnu elektroenergetsku mrežu Crne Gore

Ugovor o otkupu izgrađene elektroenergetske infrastrukture za priključenje vjetroelektrane „Krnovo“ na prenosnu elektroenergetsku mrežu Crne Gore potpisan je danas između Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD i investitora - Krnovo Green Energy d.o.o.. Potpisani Ugovor u skladu je sa Zakonom o energetici, kao i investicionim i razvojnim planovima, te odobren od strane…

CGES dodijelio ugovor za nabavku robe i radova– LOT 1

  Nakon uspješnog sprovođenja međunarodnog nadmetanja za nabavku radova i roba potrebnih za implementaciju projekta „Trans-balkanski elektroenergetski koridor (I) – Dionica u Crnoj Gori, II dio“ (Komponente 1 i 2), ugovor je dodijeljen Konzorcijumu Siemens-Elnos. Ugovor koji su potpisali Dragan Kujović, izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Erwin Dastl,…

PODIJELITE